Kupatilo / Bathroom

Kupatilo standardnog tipa  obično je mala i mračna prostorija u kojoj su gusto poređani sanitarni elementi (kada, tuš, umivaonik, WC, eventualno bide) i najčešće mašina za pranje veša.

Ako je WC odvojen, to je već mnogo bolje, a ako se rublje pere u zasebnoj prostoriji, to je već sasvim zadovoljavajuće stanje. Bilo bi bolje kada bi kupatilao bilo namenjeno samo održavanju lične higijene, uz nešto malo svakodnevne rekreacije. Međutim, za tako nešto potrebno je znatno više prostora, pa se to najčešće događa u porodičnim kućama, gde se rublje pere, suši i pegla u seterenskim prostorijama.

U običnom kupatilu postoje kada, lavabo i klozetska šolja, uz obavezni dodataka veš mašine. U cilju boljeg korišćenja potreban je još i ormarić ili police za odlaganje peškira, kozmetičkih sredstava, pribora za higijenu i negu, fena, manjih aparata za svakodnevnu upotrebu. Takođe je potrebno predviditi mesto za odlaganje prljavog rublja. Iznad kade treba postaviti rešetke za sušenje rublja koje nije oceđeno u centrifugi. Uz sve to potrebni su mnogobrojni držači na zudu: za čaše i četkice za zube, za sapun, peškire, toalet papir, za bade-mantil… U kadi i uz WC šolju treba postaviti rukohvate za lakše korišćenje. Naravno, neophodno je veliko ogledalo iznad umivaonika.

Podrazumeva se da su zidovi i pod obloženi keramičkim pločicama, jer je to preduslov lakog, jednostavnig i higijenskog održavanja. Kao zaštita od razlivanja vode, koriste se klizna vrata ili zavese oko tuš-kabine ili kade.

Osvetljenje treba da je jako, na sredini tavanice i iznad umivaoika, ili sa obe strane ogledala.

U malom kupatili svaka dekoracia biće izlišna. Ukoliko postoji prozor, može se postaviti odgovarajuće zelenilo.

Ukoliko postoji odvojeni WC u zasebnoj prostoriji, uz njega treba da se postavi odgovarajući lavabo. Još je bolje ako se nađe mesto i za mašinu za pranje veša, tako da se kupatilo oslobodi ove funkcije neophodne u svakom slučaju.

Bathroom standard type is usually small and dark room in which are densely arranged sanitary fittings ( bath, shower , sink, toilet, may be ), and often the washing machine .

If the toilet is separate , but it’s much better , and if the laundry is in a separate room , it was already quite satisfactory condition . It would be better if kupatilala only meant for personal hygiene , with little daily recreation. But for that you need more space , and it usually happens in houses where the laundry washed, dried and iron in seterenskim premises .

In the bathroom there is a simple bathtub, sink and toilet bowl , with mandatory extras washing machine. In order to better use is still needed and a cabinet or shelves of towels , cosmetics , accessories and hygiene care , hair dryer , small appliances for everyday use. It is also necessary to predict the place to store dirty laundry . Over where to set the grid for drying which is not drained in a centrifuge . With all that are needed by many holders of zudu : cup and toothbrush, soap , towels , toilet paper, bathrobe … In the bath and the toilet seat should be placed handles for ease of use . Of course , it is a large mirror over the sink .

It is understood that the walls and floors are covered with ceramic tiles, as a precondition of light , jednostavnig and sanitary maintenance . As a protection against spillage of water, used sliding door or curtain around the shower or tub.

Lighting should be strong in the middle of the ceiling and above umivaoika , on either side of the mirror .

In the small bathroom of each decoration will be redundant. If there is a window, you can set the appropriate green .

If there is a separate toilet in a separate room, with it needs to be set properly sink . Even better if you find a place for a washing machine, so the bathroom rid of the functions required in each case.

Here ‘s an example:

Evo i primera:

 

floor-plan

 

bathroom-design-ideas-make-your-bathroom-look-good-ideas

 

 

 

101-Sq.Ft-Bathroom-With-Corner-Shower-Space-And-Bathtub-Floor-Plan-Architecture-Drawing 2087457753_cbee0da1b5

 

 

38-Sq.Ft-Very-Small-Bathroom-Floor-Plan-Architecture-Drawing01

full-bathroom-floorplan-01

Advertisements

Radna soba / Office

Radni kutak možete uklopiti u ostali deo sobe, a možete ga izdvojiti u zasebnu celinu. Pri planiranju radnog kutka povedite računa o tome da imate dovoljno prostora gde će započeti rad moći da ostane i onda kada ga prekinete. Ono što mene najviše nervira jeste stalno raspremanje radnog stola, pa vremenom izgubim volju za rad. Kako se ovo ne bi dogodilo treba obezbediti površinu za rad i, u zavisnosti od posla, dosta pregrada za odlaganje materijala, pribora, papira… Sve to može da stane na malo prostora, ako su police i pregrade funkcionalno raspoređene, traba da bude dobro osvetljenje lampama i reflektorima. Stolica za sto treba da ima mogućnost za pomeranje visine sedišta.

Work corner you can fit into the rest of the room, and you can set aside in a separate space. When planning work corner, be sure that you have enough space where they will be able to start working to stay and when you stop it. What annoys me most is constantly clearing your desk, and eventually lose the will to work. How could this have happened to provide a work surface and, depending on the job, plenty of storage space for materials, equipment, paper … All that can fit in small spaces, if you have shelves and compartments functionally distributed, we need to be good lighting lamps and reflectors. See the table should be able to move the seat height.

Proverite potrebe: pre nego što počnete da planirate izbor i raspored nameštaja u radnoj sobi ili u svom kutku za rad, proverite svoje želje, potrebe i mogućnosti.

Check requirements: Before you begin to plan the selection and arrangement of furniture in your room or in the corner of his work, check out their wishes, needs and possibilities.

1. Primarne funkcije:

 • mala kućna kancelarija?
 • mala kućna radionica?
 • šivenje ili tkanje?
 • izrada nakita od metala, kože, drveta?
 • slikanje, vajanje?
 • izrada maketa?
 • sviranje, pisanje, kolekcije?
 • ostalo.

2. Sekundarne funkcije:

 • pakovanje
 • specifični zahtevi u vezi sa radom ili hobijem
 • specifične mere zaštite: od buke, štetnih materija, od požara

3. Specijalne potrebe:

 • odlaganje kabastog i osetljivog materijala
 • odlaganje gotovog proizvoda
 • osvetljenje
 • vrsta materijala za oblaganje podova i zidova
 • voda

4. Ostalo

1. Primary function:

 • small home office?
 • small home workshop?
 • sewing or weaving?
 • jewelry, metal, leather, wood?
 • painting, sculpture?
 • production model?
 • playing, writing, collection?
 • rest.

2.  Secondary functions:

 • packing
 • specific requirements related to work or hobbies
 • specific protection measures: noise, hazardous substances, fire

3. Special needs:

 • disposal of bulky and sensitive materials
 • disposal of the finished product
 • lighting
 • type of material for floor covering and wall
 • water

4. Other

Gustavijanski stil / Gustavian style

colletteSecretaryDesk-white

home-office41

Švedski stil / Swedish style

Mini-Home-Office-of-Scandinavian-Apartment-by-Alvhem                                        contemporary-home-office

Moderan stil / Modern style

modern-home-office-ideas-1300x820-modern-home-office-furniture-house-interior-designs-ideas-urumix.com     home-office-workplace-design-tips-013

Rustičan stil / Rustic style

IMG_4077 Italian-Desk-Table

Stare žaluzine za prozore ili vrata od lamele sada su iskorišćene kao tabla za ostavljanje poruka ili novine. Drvo išmirglajte i prelakirajte u željenu boju, a da biste postigli šebi šik izgled, na kraju drvo blago išmirglajte. A da ceduljice ne bi propadale, preko zadnjeg dela nalepite tanak karton ili priheftajte platno.

Old shutters for windows or doors of the buildings are now used as a board for leaving messages or newspaper. Prelakirajte and sand the wood to the desired color, and to achieve Sheba chic look, at the end of slightly sand the wood. And that would not be crumbling slips through the back of the card or thin paste priheftajte canvas.

Old Shutter uses by Denise on a Whim, featured on I Love That Junk magazineshutter

Uvek možete da zatražite pomoć od police na točkiće, i možete da ga gurnete pod sto, čime ćete osloboditi prostor. Podloga za pisanje štiti sto, ima ih od raznih amterijala kao što su koža i karton. A da li spadate u one koji surfuju internetom na kauču: jastuk za lap top učiniće takav rad udobnijim.

You can always ask for help from the police to the rollers, and you can push it under the table, allowing you to free up space. The writing protects the table, there are a variety of amterijala such as leather and cardboard. Do you belong to those who surf the web on the couch: cushion for lap top that will make work more comfortable.

35FA28D7856e2dc9

Primeri dobro organizovane radne sobe:

Examples of well-organized study:

organized-desk2 home-office-design-decorating-ideas

The-Swedish-House-office desk-organization2-e1337875157232

A evo i detalja, organizovane fioke i čaše za razne sitnice:

And here are the details, organized drawers and glass for various tidbits:

office-organizing-pic office BHG collage of desk batteries-clips_300

I za kraj malo feng shui saveta: radni prostor treba da se nalazi na jugu, poželjan je što jednostavniji raspored predmeta, boja i tehnologije, stakleni sto je veoma dobar izbor jer predstavlja kombinaciju zemljanih i metalnih elemenata.

And finally a little feng shui advice: work area is located in the south, is desirable as simple layout objects, colors and technology, glass table is a very good choice because it is a combination of earth and metal elements.

organize-home-office-desk

Uživajte u Vašem radnom prostoru, sami ili u društvu… 😉

 

Enjoy your workspace, alone or in company … 😉

Boje Colors

Prilikom odabira boja za enterijer stručnjaci koriste prirodni krug boja. To je jedan od jednostavnijih i praktičnijih načina sistema u radu sa bojama.

When choosing colors for the interior design specialists use natural color wheel. This is one of the simpler and more practical ways of working with the system colors.

 

primary colour wheel

 

 

Za razliku od prirodnog spektra, gde postoje tri osnovne boje: plava, crvena i žuta, ovde je dodata zelena

Unlike natural range, where there are three primary colors: blue, red and yellow, it is added to green.

 

color-wheel

 

 

Osnovne karakteristike boja su mesto koje zauzimaju u krugu, jačina: jarke ili pastelne i  svetle ili tamne.

Basic features of the color that take place in the circle, intensity: bright or pastel and light or dark.

 

 

Evo pomoć u traganju za idejama:

Omiljena boja Vam može biti inspiracija za izbor boja u enterijeru, ali isto tako možete naći inspiraciju u omiljenoj slici, u prirodi, omiljenom odevnom ili ličnom predmetu.

Čovek jednostavno može voleti zelenu boju, zbog nekih lepih uspomena. Ona ga mogu odvesti ka tamnozelenim krošnjama i jarkozelenoj travi, sve do sivozelene žalfije i plavozelenog ruzmarina. Ako Vam misli pdu dalje, videćete žad, malahit i smaragd, ili mahovinu i alge, bršljen i bistru vodu jezera.

Here’s help in searching for ideas:

Favorite color you can be an inspiration for the choice of colors on the inside, but also you can find inspiration in a favorite picture, in nature, a favorite garment or personal matter.

The man just can not love the color green, for some good memories. It can take him to the dark green trees and grass jarkozelenoj, to the gray-blue-green sage and rosemary. If you think PDU on, you will see the jade, malachite and emerald or moss and algae, ivy and clear water lakes.

 

53081323166983

 

download (2)

 

 

 

 

 

Malahit

Na ovaj način možete krenuti “na put“ sa svakom bojom iz spektra.

This way you can go“ on time“ with every color of the spectrum.

 

Međusoban odnos boja:

Interrelationship color:

Tople i hladne boje su “rođački“ povezane među sobom. Između njih se uspostavlja jedna vrsta monotene harmonije, bez rizika ali i bez naročite privlačnosti.

Warm and cool colors are kindred associated with each other. Between them establishes a kind monotene harmony without risk and without any particular attraction.

Među bojama suprotnih kvadranta u krugu vlada sasvim drugačiji odnos, tople i hladne boje se vrlo dobro dopunjuju. Za uspešno usklađivanje boja u enterijeru postoje tri osnovne kombinacije:

Among the squares of opposite colors within the government quite a different attitude, warm and cool colors are very good complement. For successful color matching the interior there are three main ones:

 • samo jedna boja u svim njenim nijansama, npr. od tamnosmeđe do bež.
 • only one color in all its shades,  for examplefrom dark brown to beige.

238224-stock-photo-nature-tree-wood-brown-lie-natural   Marrones

 • dve boje bliske jedna drugoj, npr. žuta i zelena
 • two colors close to each other, for example. yellow and green

Yellow-Green-Vertical-Lines-Abstract-Background-739545

touch-of-yellow-beautiful-bright-field-flowers-green-nature

 

 

 

 

 

 

 

 

 • dve boje jedna nasuprot druge, npr. žuta i plava ili zelena i crvena
 • two colors opposite each other, for example. yellow and blue or green and red

 

 

43da9c0e293c      1-red-and-green-adjusted

 

Bilo za koju od ove tri harmonije da se odlučite uvek treba poštovati određeni redosled:

 • neutralne boje za velike površine kao što su zidovi, pod, tavanica.
 • srednje tonove za nameštaj, ormani, sofe, stolovi.
 • jači tonovi za detalje kao što su jastučići, keramika, staklo, ramovi, satovi.

Whether for any of these three harmonies that you choose should always respect a certain order:

 • neutral colors for large areas such as walls, floor and ceiling.
 • midtones for furniture, cabinets, sofas, tables.
 • stronger tones of details such as cushions, ceramics, glass, frames, clocks.

Naravno da su mogući i drugačije, smelije kombinacije, koje ostupaju od pravila, ali da bi takvi eksperimenti bili uspešni, potrebni su pre svega prirodan talenat i znanje iz oblasti teorije boja.

Of course they are possible and different, bold combinations, which deviate from the rules, but that such experiments were successful, we need above all, a natural talent and knowledge of color theory.

Crna, bela i siva uvek su tu da svojim neutralnim atributima reše nedoumice kada je reč o bojama u enterijeru.

Black, white and gray are always there to give the neutral attributes resolve doubts regarding the colors in the interior.

 

black_white        1665730-582514-big-collection-seamless-black-white-and-grey-patterns-vector

 

Koja je Vaša omiljena boja? 🙂

What is your favorite color? 🙂

Kuhinja Kitchen

Ostrvo u kuhinji može biti višenamensko. Na njemu možete da započnete dan uz musli i jogurt, a posle podne da provedete sa komšinicom uz kafu.

The island in the kitchen can be multipurpose. On it you can start the day with muesli and yoghurt, and in the afternoon to spend with ​​neighbor over coffee.

 

         

 

Ostrvo optički odvaja deo za kuvanje od dela za ručavanje, radna površina sa ugradnom pločom ili bez,podržana je frontovima ispod kojih se krije veliki prostor za odlaganje posuđa.

The island separates the optical part of the cooking part of the dining area, study area with or without mounting panel is supported fronts beneath which lies a large storage space for dishes.

 

         

 

Radna ploča od punog drveta, mermera ili granita može da posluži kao mesto porodičnog okupljanja, ručanja,a izvrsno će izgledati ako dodate visoke barske stolice u boji radne ploče

Worktop of solid wood, marble or granite can serve as a family gathering place, dining, and will look great if you add a high bar stool color tops

        

         

I vrlo male kuhinje u potkrovlju mogu da budu dovoljne za obedovanje. Posle jela sto može da se rasklopi a u orman može da se odloži posuđe. Pokretne konzole se mogu postavljati pod kosinama.Evo nekoliko primera dobro organizovane male kuhinje.

And a very small kitchen in the attic may be sufficient for dining. After eating that can be disassembled in the closet can be delayed dishes. Moving the console can be placed under kosinama.Evo few examples well-organized small kitchen.

        

         

Savet: kosine pre svega možete iskoristiti za postavljanje konzola i polica ili čak elemente radnog prostora uz obavezno dobro osvetljenje.

Tip: slope above all can be used to set the console and rack elements or even workspace with good lighting required.

       

Oštre i prave linije šanka deluju kao da ste u suši baru: na radnoj površini sveže pripremljeno jelo a u njemu uživate za kuhinjskim stolom. Vrata i čeone površine fioka kuhinje sastoje se od jednostavnih širokih ramova sa glatkim ispunama.

Sharp, straight lines the bar acting like you’re in a sushi bar: a desktop freshly prepared meal and enjoy it at the kitchen table. The door and front of the kitchen drawer consists of a simple wide-frames with smooth fillings.

        

Savet: ako volite da pripremate hranu u voku trebalo bi da imate šporet na plin.

Tip: If you prefer to prepare food in a wok should have a gas stove.

Ovakav stil kuhinje možete dopuniti ukrasima u istom ritmu: papirna lampa osvežiće prostor svojom bojom i prirodnim materijalom, garnitura tanjira sa motivima trešnjinog cveta direktno će ukazati na daleko-istočnu kulturu, a ako poslužite azijske specijalitete u posuđu od finog kineskog porcelana utisak će biti potpun.

This style of cuisine you can supplement ornaments in the same rhythm: paper lamp refresh your space with color and natural materials, furniture plate featuring cherry blossom will directly point to the far-eastern culture, and if you serve Asian cuisine in dishes of fine Chinese porcelain impression will be complete .

        

       

       

     

Rustika… U kuhinji su sjedinjeni prostor za skladištenje, sve što je potrebno za kuvanje i neophodna udobnost. Deo iza šporeta je zaštićen pločicama.

Rustic … In the kitchen were combined storage, all you need for cooking and comfort necessary. Part behind the stove is protected by tiles.

       

      

Kako vam se svideo post o mojoj omiljenoj prostoriji?  🙂

How did you like my post on your favorite room? 🙂

Prvi post

 

 

 

Na ovom blogu možete pronaći savete i iskustva iz oblasti uređenja, organizacije i čišćenja Vašeg životnog prostora, ideje i tutorijale „uradi sam“ i poneki gurmanski recept.

Takođe bih volela da mi predlažete teme o kojima bih pisala, kao i da komentarišete i delite svoja iskustva.

Evo najava za buduće postove:

 

 

2531170_125520104898_2

 

 

potkrovlje

potkrovlje

 

terasa

 

 

 

 

kuhinja

 

DIY

 

 

kuhinja

Uređenje i organizacija kuhinje, kupatila, potkrovlja, spavaće sobe, rešenja za male stanove, dečije sobe…

Hvala što ste svratili! 🙂

I ostanite uz mene…